sunnuntai 26. tammikuuta 2014

VHH-ruokavalio ja kolesteroliarvot FINRISKI-tutkimuksessa

THL on vihdoinkin, noin puolentoista vuoden odotuksen jälkeen, julkaissut vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattaneiden ja muiden henkilöiden kolesteroliarvot kokonaisuudessaan FINRISKI 2012 -tutkimuksesta.

Päivitetty 1.2.2014

Kolesteroliarvot on ilmoitettu taulukossa eri osajoukkojen keskiarvoina sen mukaan, ovatko tutkimukseen osallistuneet henkilöt pitäneet vähähiilihydraattisen ruokavalion noudattamista "ei lainkaan tärkeänä", "ei kovin tärkeänä", "samantekevänä", "tärkeänä" (18 prosenttia) vai "hyvin tärkeänä" (5 prosenttia kaikista).

Apo A1 -lipoproteiinissa (HDL-kolesterolin kuljetusproteiini), jota pidetään "hyvänä kolesterolina", ei ollut eri joukkojen välillä merkittävää eroa. Sen sijaan Apo B -lipoproteiini (LDL-kolesterolin kuljetusproteiini), jota pidetään "pahana kolesterolina", oli hieman muita korkeampi niillä, jotka pitivät vhh-ruokavalion noudattamista hyvin tärkeänä.


Äkkiseltään ajateltuna tämä kuulostaa huonolta hommalta, eikö totta? No ei ehkä sittenkään. THL:n itsensäkin mukaan (Iltalehti 3.12.2012) "tutkimus ei kerro välttämättä karppaamisen terveellisyydestä, sillä kyse on poikittaisotannasta, eikä se seuraa kyseisen ruokavalion vaikutuksia".

Lisäksi vhh-ruokavalion vaikutusta kolesteroliarvoihin on selvitetty lukuisissa kokeellisissa tutkimuksissa, joissa joukko ihmisiä on jaettu satunnaisesti noudattamaan vähähiilihydraattista tai vähärasvaista ruokavaliota muutaman kuukauden tai korkeintaan kahden vuoden ajaksi. Näissä tutkimuksissa vhh-ruokavaliolla on yleensä saatu paremmat kolesteroliarvot.

Alla vielä tästä FINRISKI 2012 -tutkimuksesta edellä mainittujen eri joukkojen ravintoaineiden saanti.


Taulukossa on silmiinpistävää, että vhh-ruokavalion noudattamista tärkeänä pitävillä hiilihydraattien ja rasvan määrä eivät juuri eronneet muusta kansasta. Vhh-ruokavaliota hyvin tärkeänä pitävät söivät vähemmän hiilihydraatteja ja enemmän rasvaa kuin muu kansa, mutta heilläkään ero ei ollut kovin suuri. Kyse ei näyttäisi olevan tiukasta vhh-ruokavaliosta.

Tämän tyyppisestä tutkimuksesta ei voida päätellä todellista syy- ja seuraussuhdetta eri havaintojen välillä, mutta arvailla tietenkin voi. Seuraavassa on joitakin arvauksia, jotka saattavat osua tai olla osumatta oikeaan.
  • Sosiaalisessa mediassa viihtyvä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen arvelee Facebook-sivullaan, että karppaajat ovat voineet olla todennäköisemmin ylipainoisia ja pyrkiä hallitsemaan painoaan erikoisruokavaliolla. THL:n raportista ei ilmene, onko tuloksissa huomioitu paino tai painoindeksi.
  • Nähdäkseni tuloksissa ei ole myöskään huomioitu ikää.
  • Em. Facebook-keskustelussa tutkija Vera Mikkilä arvelee, etteivät näin pienet erot ravintoaineiden saannissa voi selittää havaittuja eroja kolesteroliarvoissa.
  • Onko Suomessa näin vähän henkilöitä, jotka noudattavat tiukempaa, aidosti vähähiilihydraattista ruokavaliota, vai onko THL:n mittaustapa epätarkka? Toisaalta jo vuoden mittaisissa kokeellisissa tutkimuksissa henkilöiden ruokavalio lähentelee alkutilannetta.
  • Onko vähähiilihydraattinen ruokavalio määritelty liian löyhästi? Tarkoittavatko eri ihmiset sillä eri asioita?
Päivitys: THL:n tiedotus vahvisti Twitterissä, että tuloksissa ei ole huomioitu henkilöiden painoa, ikää tai mitään muutakaan muuttujaa.

Miten sinä tulkitset näitä tuloksia? Kirjoita oma näkemyksesi kommenttiosioon.

Lähde: Vähähiilihydraattinen ruokavalio ja veren kolesteroli